Městské muzeum v Kadani - oficiální stránky
Mikulovická brána
Prohlídka města
Bašta
Radniční věž
Kadaňský hrad
Františkánský klášter
Domů
Novinky ARCHEOklub Výstavy Přednášky a akce Archiv Akce pro návštěvníky Pro školy Publikace Historie muzea Odkazy Kontakt

Městské muzeum v Kadani

Oprava radniční věže v roce 2014

Radniční věž | Novinky

Rekonstrukční práce, které probíhaly od 8. dubna do 3. července 2014, navrátily opět svěží vzhled věžní střeše i cimbuří .

Podle sdělení investora byly na věžní helmici opraveny poškozené a odpadané vrstvy omítek. Nahradily je dvouvrstvé hladké vápenocementové omítky a helmice byla následně natřena silikátovou barvou v lomeném bílém odstínu. Došlo také k ošetření a v nejnutnějších případech i k celkové výměně ozdobných terakotových krabů na nárožích jehlance věžní střechy. Za vzor pro nové kraby sloužily starší exempláře, uložené v depozitáři Městského muzea. Stínky cimbuří dostaly nové měděné oplechování, doplněné ochranou proti holubům. V kamenné podlaze ochozu u svislé stěny věže byla opravena vodotěsná izolace.

Opravy věže pokračovaly také od dubna do 11. srpna 2016, kdy se obnovy fasády dočkalo také "tělo" věže.

Informace k výročí vypuknutí 1. světové války

Vloženo: 25. 06. 2014 v 15:58 - Konec: 31. 10. 2014 v 15:58 | Bašta | Novinky

Na základě Koncepce připomenutí výročí první světové války, přijaté Vládou České republiky usnesením č. 253 z 16. dubna 2014, byl na adrese 100.army.cz uveden do provozu ústřední informační portál České republiky věnovaný 100. výročí první světové války.

» více
Stří­brný Annaberg

Stří­brný Annaberg

Vloženo: 31. 05. 2014 v 08:00 - Konec: 31. 05. 2014 v 20:00 | Domů | Novinky

Tento výlet muzeobusem se z organizačních důvodů nebude v uvedeném termínu 31. května konat.

» více
Severočeské hrady krále Přemysla Otakara II.

Severočeské hrady krále Přemysla Otakara II.

Vloženo: 18. 05. 2014 v 08:00 - Konec: 18. 05. 2014 v 20:00 | Domů | Novinky

Muzeobusem na hrady Housku a Bezděz - změna termínu !

» více

Restaurování ve Františkánském klášteře v roce 2014

Domů | Novinky

Jedenáctá restaurátorská sezóna se ponese ve znamení dokončování prací na výmalbě presbytáře klášterního kostela v péči Restaurátorské školy malířské prof. Karla Strettiho Akademie výtvarných umění v Praze (zhruba červenec - listopad 2014) a pokračování obnovy refektáře, kde se práce budou soustředit zejména na dřevěné prvky obložení stěn a parapetů, včetně lavice a podlahy (asi červen - srpen 2014). Po dobu uvedených prací bude refektáře nepřístupný veřejnosti. Věříme, že omezení pochopíte.

Ještě jedno restaurování je s budovou kláštera pro roky 2014 a 2015 spojeno, ačkoliv se netýká jejího původního vybavení. Biskupství litoměřické se ve spolupráci s Š˜ímskokatolickou farností v Kadani rozhodlo na základě neformálních rozhovorů proběhlých v našem muzeu podrobit průzkumu a celkovému restaurování gotickou sochu JežÚe Krista na kříži, která v posledních deseti letech zdobila čelní stěnu refektáře. Toto její umístění v prostředí kada ňského kláštera františkánů sice nemělo žádný historický základ, ale hodnotově a esteticky dotvářelo prostředí tamní jídelny, kam obecně zobrazení Spasitele patří. Původní krucifix z počátku 16. století se totiž asi od roku 1950 nachází ve sbírkách Národní galerie v Praze. Prázdné místo bylo třeba se zahájením muzejního provozu kláštera v roce 2004 doplnit. K řešení této věci se tehdy přidalo i lokální muzejní hledisko, neboť nově umístěný krucifix je nejstarší sochou, kterou v Kadani máme. Podle historičky umění Michaely Ottové byla vyřezána kolem polovny 15. století. Snad pochází z kostela Stětí sv. Jana Křtitele, kde byla do 2. poloviny 20. století naposledy liturgicky užívána. Plánovaný restaurátorský průzkum proto jistě upřesní naše poněkud útržkovité poznání minulosti této významné kulturní památky. Socha byla z kláštera převezena na biskupství do Litoměřic 6. května 2014, její předpokládaný návrat v restaurované podobě zpět do Kadaně se uskuteční nejspÚe v létě 2015. O průběhu či výsledcích odborného zásahu budeme po dohodě s biskupstvím a restaurátorkou Evou Votočkovou v nazralém čase rádi informovat.

Za gotikou Kadaňska a Chomutovska

Za gotikou Kadaňska a Chomutovska

Vloženo: 29. 03. 2014 v 08:45 - Konec: 29. 03. 2014 v 13:00 | Domů | Novinky

Na jaro 2014 připravujeme tři zájezdy muzeobusem. Cílem prvního v pořadí bude blízký Chomutov a tamní Oblastní muzeum.

» více
Otevři zahradu rajskou - Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300

Otevři zahradu rajskou - Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300

Domů | Novinky

Od listopadu 2014 do jara následujícího se bude na více místech v Praze konat výstava o řádu benediktinů. Nenechte si ji ujít! Co říci má i těm, kdo se zajímají o františkány - a nejen o kada ňské. Další informace získáte na stránkách

http://vystava-benediktini.cz/cz/main-page

Restaurování ve Františkánském klášteře v roce 2013

Domů | Novinky

Již desátým rokem probíhají soustavné restaurátorské práce na nástěnných malbách v objektu kláštera i kostela. Jakýmsi předstupněm se v roce 1997 stalo restaurování pozdně gotické fasády na malém rajském dvoře. Nedlouho poté přišel na řadu dřevěný malovaný strop v bývalém sekretariátu kláštera. Pochází pravděpodobně z konce 17. století. Místnost se dnes užívá jako muzejní výstavní sí ň. Po určité přestávce byla roku 2004 restaurována východní stěna klášterní studny s obrazem sv. Jana Kapistrána a také chodba se sklípkovou klenbou v patře klášterní budovy. Přidala se tehdy i rozsahem nevelká iluzivní malba za bývalým oltářem pro nemocné řeholní kněze na chodbě u sekretariátu. V kostele proběhly soustavné průzkumy předcházející odbornému zásahu na malbách Roušky Veroničiny a Mše sv. Š˜ehoře, které byly restaurovány v následujícím roce. Tehdy, od jara 2005 do jara 2006, se v klášteře pokračovalo na vnitřní výmalbě tří místností v patře východního křídla gotické kvadratury. Šlo o někdejší klášterní oratoř a kvardianát (obydlí představeného kláštera). Dnes tyto protory užívá muzeum jako součást stálé expozice o dějinách města. Spolu s těmito pracemi proběhly odkryvy a restauování na dvou jednotlivých menších plochách: na malbě s andělem a Jezulátkem v chodbě 1. patra a na výzdobě západního okna klášterní knihovny v přízemí. Stalo se tak proto, že stav obou výtvarných děl byl vyhodnocen jako havarijní. Kompletní odkryv a restaurování knihovny a přilehlé tzv. kaple nemocných následoval potom v roce 2006. S dalším rokem započaly soustavné čtyřleté práce v křížové chodbě, a to jejím východním (vstupním) křídlem. V roce 2008 následovalo křídlo jižní a v roce 2009 zbylá křídla západní a severní. Krček křížové chodby před klášterní sakristií a přilehlé malé schodiště do patra byl zpracován napřesrok. Jaro 2011 vneslo restaurování do nejkrásnějšího pozdně gotického prostoru kláštera, jakým je slavnostní sí ň se sklípkovou klenbou ve 2. patře. V první etapě došlo k sejmutí nepůvodních přemaleb a tmelení velkého množství trhlin. Druhá etapa v 1. polovině roku 2012 znamenala dokončení prací nezbytnou mírou retuší původní výborně dochované barevnosti. V téže době se započalo s odkryvy v kapli sv. Kateřiny Alexandrijské u jihovýchodního koutu křížové chodby. Práce tam byly dokončeny na podzim 2012. V klášterním kostele probíhaly soustavné odkryvy a restaurování nástěnných maleb od roku 2006. Začalo se u epištolní strany hlavního oltáře na jižní stěně a v dalších letech se pokračovalo k západu a podél vítězného oblouku na severní stěnu.

» více

Kalendář akcí

Dnes je:
neděle - 25. únor 2018
« unor - 2018 »
PO ÚT ST ČT PA SO NE
.........1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728... ... ... ...

Připravované výstavy
a přednášky

Již připravujeme výstavy a přednášky ...
Oficiální stránky Městského muzea v Kadani | Provozovatel: Kulturní zařízení Kadaň | © 2008 - 2018 Kulturní zařízení Kadaň | tvorba stránek