Univerzita třetího věku

pojďte se s námi vzdělávat, i když už nejste zrovna ve studentských letech

Pojďte se přidat k nám, trávit svůj volný čas aktivně a dozvídat se spoustu nových informací z nejrůznějších oborů.

ikona souboruRozvrh U3V a program letošních přednášek.

1. Základní informace o Univerzitě třetího věku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita třetího věku (U3V) je zvláštní formou celoživotního vzdělávání, kterou Kulturní zařízení Kadaň organizuje již devátý rok pod záštitou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (člen Asociace univerzit třetího věku ve shodě s Chartou práv a svobod a v souladu se svým statutem již od akademického roku 1994/1995).

Cílem kurzů Univerzity třetího věku je poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Pořádání U3V je současně projevem péče o neustálý duchovní rozvoj občanů poproduktivního věku, kterým se takto nejen rozšiřují jejich znalosti, ale především se tím stimuluje jejich zájem o současné dění, praktické využívání získaných vědomostí a o stálý aktivní přístup k životu. U3V tím přispívá k získání a udržení pocitu užitečnosti a satisfakce a prohlubuje vědomí odpovědnosti za vlastní stáří.

Účastníci U3V mají statut posluchače vysoké školy, ale nejsou studenty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

2. Podmínky pro možnost navštěvovat kurzy Univerzity třetího věku

Věk minimálně 50 let.

Ukončené středoškolské vzdělání, pokud uchazeč o studium na U3V nemá dokončené středoškolské vzdělání, může navštěvovat pořádané kurzy a přednášky, ale nesplňuje podmínku k vydání Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku.

Řádné a včasné podání přihlášky ke studiu na U3V.

Zaplacení poplatku — poplatek může účastník uhradit v den zápisu (podle rozvrhu na webových stránkách KZK) nebo v kanceláři (KD Střelnice, Čechova 147, Kadaň). Pouze po zaplacení se stává uchazeč o studium na U3V jeho účastníkem a je řádně zaevidován. Poplatky jsou nevratné.

3. Forma výuky

Ve shodě s vysokoškolským způsobem studia jsou základní organizační formy výuky U3V přednáška, seminář, cvičení a exkurze. Výuka probíhá převážně v KD Střelnice, ale i na jiných místech dle rozvrhu. Administrativu U3V v Kadani zajišťují pracovníci KZK (tel.: 474 334 483)

Kurzy U3V jsou nabízeny ve dvouletém cyklu jako čtyřsemestrové kurzy.

Výuka probíhá v zimním a letním semestru. Semestry nejsou zakončeny žádným zápočtovým týdnem ani zkouškovým obdobím.

Kurzy mohou být ukončeny slavnostním vyřazením (promocí) posluchačů, kteří splnili všechny požadavky pro udělení Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku.

Bližší informace podají zaměstnanci v kanceláři KZK (KD Střelnice, Čechova 168, Kadaň) nebo na telefonním čísle 474 334 483.

Vytvořeno 23.10.2019 20:30:38 - aktualizováno 19.2.2020 13:15:01 | přečteno 1119x | martina.heroldova
load