O nás

Nynější Městské muzeum v Kadani je pracovištěm příspěvkové organizace Kulturní zařízení Kadaň, která byla zřízena v roce 2008. Muzeum má ale v Kadani více než stoletou tradici. Jeho posláním je pečovat o dědictví minulosti za pomoci tvorby sbírek a jejich badatelského i osvětového využití prostřednictvím výstavní, přednáškové a publikační činnosti. Muzeum také provozuje průvodcovskou službu ve vybraných památkových objektech Kadaně a přispívá k vnější reprezentaci města.


Stručná historie muzea v datech podle archivních údajů (Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani, fond Městské muzeum Kadaň, NAD 959):

1903

Kadaňská městská rada vydala koncem roku provolání k obyvatelstvu města i okresu, aby podpořilo vznik muzea a jeho budoucích sbírek, jež by zatím byly uloženy v prostorách radnice.

1904

C. k. místodržitelství pro Království české povolilo 23. července vznik Společnosti přátel muzea v Kadani.

1905

Společnost přátel muzea v Kadani se 30. července oficiálně ustavila. Brzy měla až 70 členů z řad obyvatel města.

1911

Pronajaté prostory v domě č. p. 83 na kadaňském náměstí (za kostelem) byly ve dnech 13. – 18. března upraveny pro muzejní účely.

1923

Došlo ke zvýšení dosavadního příspěvku 2 K/Kč za každého člena muzejní společnosti na 5 Kč.

1925

Společnost přátel muzea v Kadani měla k poslednímu dni roku již 129 členů.

1927

Začal pronájem bývalé kaple Růžencového bratrstva mezi č. p. 83 a 84, která rozšířila expoziční možnosti muzea.

1935

Paní Janková (Janka), příslušnice starobylé kadaňské měšťanské rodiny, věnovala městu svůj dům č. p. 115 na kadaňském náměstí, který se tak stal prvním vlastním sídlem muzea. Dárkyně přispěla také částí svých rodinných sbírek (další část získalo muzeum prostřednictvím závěti).

1945

Poválečná změna politických, sociálních a majetkoprávních poměrů v Kadani zpřetrhala mimo jiné i vazby původního obyvatelstva a muzea. Odsunutí Kadaňané německé národnosti ve svém novém domově Weissenburgu v Bavorsku za pomoci svého krajanského sdružení Heimatkreis Kaaden-Duppau ze svých sbírek vytvořili a v letech 1975 – 1998 provozovali expozici Kaadner Heimatstuben (česky přibližně: Světničky kadaňské domoviny), která poté přešla do správy tamního městského muzea (Reichsstadtmuseum Weissenburg) a v roce 2005 se pod názvem Haus Kaaden (Kadaňský dům sem případně možno připojit externí odkaz: http://www.kaaden-duppau.de/das-haus-kaaden-1.html) dočkala reinstalace. Kadaňské městské muzeum pokračovalo ve své činnosti, v letech 1949 – 1960 i jako muzeum okresu Kadaň.

1972

Zhoršující se až havarijní technický stav domu č. p. 115 vedl k postupnému uzavření muzea. V rámci probíhající reorganizace institucí v okrese Chomutov došlo k následnému zrušení Městského muzea v Kadani a začlenění jeho sbírek do Okresního vlastivědného muzea v Chomutově (dnes Oblastního muzea v Chomutově https://www.muzeumchomutov.cz/ ). Zakončila se tak činnost tzv. „starého kadaňského muzea“.

po r. 1990

Takřka zřícený dům č. p. 115, někdejší sídlo muzea, byl v rámci nové koncepce hospodaření s městským domovním fondem prodán soukromému majiteli a následně stavebně obnoven.

1999

Počátkem května byla zpřístupněna nově vzniklá trojice expozic v historických sklepích pod budovou bývalého františkánského kláštera v Kadani (Mineralogické zajímavosti regionu Kadaňska a Chomutovska, Zkameněliny, Kámen – keramika – kovy – sklo), od září ji pak tamtéž doplnila další expozice o hornictví, provozovaná do r. 2006. Sezónně přístupné expozice byly připraveny externími odborníky za organizační a finanční spolupráce města Kadaně a vybraných muzeí (Národní muzeum, Národní technické muzeum, Oblastní muzeum v Chomutově apod.). Tato činnost pod obnoveným titulem Městské muzeum v Kadani se stala základem pro další kroky ke zřízení stálého muzejního pracoviště.

2001

Vznikl přípravný výbor budoucích expozic městského muzea, který vypracoval koncepci, přijatou zastupitelstvem města, a zahájil práci na její realizaci.

2004

S dokončením celkové rekonstrukce Františkánského kláštera v Kadani byla v jeho středověkých prostorách zahájena činnost stálého muzejního pracoviště. U příležitosti Mezinárodního dne muzeí 18. května došlo k otevření nové stálé expozice Život v klášteře.

2005 – 2006

Postupné zpřístupnění nové expozice Pohledy do minulosti Kadaně v 1. patře františkánského kláštera.

2008

Muzeum se počátkem roku stalo součástí nově zřízené příspěvkové organizace města Kulturní zařízení Kadaň. V průběhu roku došlo k úpravám radniční věže pro muzejní expozici.

2012

V nevyužívaných prostorách bývalé restaurace s navazujícími místnostmi ve sklepeních západního a jižního křídla Kadaňského hradu, získaných v předchozím roce pro muzejní účely, byla otevřena první provizorní expozice o dějinách hradu.

2014

Expozice Dějiny a stavební vývoj Kadaňského hradu byla upravena a rozšířena o novou instalaci.

2013

Muzeum převzalo tzv. minoritskou baštu v pásu kadaňského opevnění a zpřístupnilo v ní expozici Militaria.

2016

Dosud jen příležitostně využívaná Mikulovická brána byla upravena pro sezónní návštěvní provoz, doplněna o náznakovou expozici a otevřena pro veřejnost.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, nominoval Městské muzeum v Kadani spolu s Akademií výtvarných umění v Praze na cenu Patrimonium pro futuro za rok 2015 za příkladnou spolupráci při obnově památky a restaurování nástěnných maleb ve Františkánském klášteře v Kadani.

2017

Zahájeny práce na rekonstrukci klášterního chrámu, ve spolupráci Biskupství Litoměřického a Města Kadaň, s dotací z fondu IROP. Odkryv a restaurování nástěnných maleb v hlavní a severní lodi, restaurování všech oltářů, malířské a štukové výzdoby kaple sv. Antonína, vitráží, ozdobných mříží, barokních lavic a zpovědnic, kazatelny a varhan. Archeologický průzkum části podlahy, obnova dláždění a kamenických prvků, zhotovení odlitků některých náhrobků, digitalizace celého chrámu. Instalace kamerového systému a osvětlení, oprava střechy chrámu. 

2019

Zahájeny práce na nové koncepci stálých expozic ve Františkánském klášteře a na Kadaňském hradě.

2020

Mikulovická brána začala být využívána také pro únikové hry s tématy z historie Kadaně. 

2021

Dokončeny práce na klášterním chrámu a ten je od 3. července otevřen pro veřejnost.


Jako kmenoví zaměstnanci obnoveného městského muzea působili historik Mgr. Jiří Kopica (2004 – 2006), archeoložka Bc. Jana Šílová (2007 – 2019, s přestávkami na mateřskou dovolenou) a historička umění Mgr. Milena Bílková, ThD. (2008 – 2015, s přestávkou na mateřskou dovolenou). 

Vedle kmenových zaměstnanců spolupracovali při tvorbě muzejních expozic zejména tito externí odborní spolupracovníci: geologové RNDr. Jan Marek, ing. František Foltýn, ing. Jiří Janeček a ing. Pavel Coufal, archeoložky PhDr. Eva Černá a PhDr. Lenka Ondráčková, archeolog PhDr. Zdeněk Smrž, historičky † PhDr. Kateřina Mertová, † Mgr. Eva Šamšulová, Mgr. Lada Hlaváčková a Mgr. Markéta Prontekerová, historikové Mgr. Jiří Šlajsna a Mgr. Jan Hirsch, architekti ing. a akad. arch. Michal Fišer a ing. Jaroslav Cígler, restaurátorky akad. mal. Zuzana Poláková a akad. mal. Eva Votočková, restaurátoři akad. mal. Petr Šafus, akad. mal. Jan Frühauf, MgA. Jiří Suchan, BcA. Marek Běťák, BcA. Štěpán Bílek, Petr Novotný, konzervátor Radek Zozulák a řada dalších kolegyň a kolegů v partnerských institucích. Organizační pomocí významně přispěl ing. Stanislav Děd. Logo kadaňského muzea vytvořila grafička MgA. Zuzana Brychtová.

Všem vyslovujeme náš dík! 


Vytvořeno 12.4.2021 11:40:45 | přečteno 546x | tana
load