Objekty muzea

Klášter


Františkánský klášter

Pozdně středověký poutní františkánský klášter v Kadani byl více než půl tisíciletí centrem pozornosti panovníků i diplomatů, duchovenstva i světských poutníků, umělců i mecenášů, šlechticů i prostého lidu. Jeden z jeho prvních donátorů, Jan Hasištejnský z Lobkowicz, pojal stavbu jako odraz svých dojmů ze svatých míst v Jeruzalémě. Za vidění stojí především unikátními nástěnné malby a vzácná sklípková klenba.  Pro svou jedinečnost, která dosahuje světového významu, usiluje klášter o zapsání na seznam památek UNESCO. V objektu sídlí v současné době městské muzeum se čtyřmi prohlídkovými okruhy, ale také ZUŠ Klementa Slavického. Areál kadaňského františkánského klášter je také místem, kde se v průběhu roku koná řada kulturních akcí, mezi nimi koncerty, hudební festivaly nebo například kadaňské vinobraní.

Otevřeny jsou čtyři prohlídkové okruhy.

I. Pohledy do minulosti Kadaně - vstupné 50 Kč / rodinné 90 Kč

II. Život v klášteře - vstupné 90 Kč / snížené 50 Kč / rodinné 180 Kč

III. Klášterní chrám - vstupné 90 Kč / snížené 50 Kč / rodinné 180 Kč 

IV. Mineralogické a geologické zajímavosti regionu - vstupné 50 Kč / rodinné 90 Kč

děti do 6 let zdarma

Prohlídky vždy v celou hodinu.
Otevřeno celoročně.


Provozní doba

Září – červen

Čtvrtek a pátek: 10:00 – 17:00

Víkendy a svátky:10:00 – 17:00


Červenec, srpen

Úterý – pátek: 10:00 – 17:00


V ostatní dny pouze po předchozí objednávce na e-mailu muzeum@kultura-kadan.cz 

Kostel Čtrnácti sv. Pomocníků byl po rekonstrukci zpřístupněn návštěvníkům 3. července 2021.


hrad


Hrad

Kadaňský hrad je z důvodů rekonstrukce recepce v roce 2023 do odvolání uzavřen, prohlídky jsou zrušeny. O znovuotevření vás budeme včas informovat. Děkujeme ze pochopení.

Kadaňský hrad byl založen za vlády krále Přemysla Otakara II. a tyčí se na rulové skále nad řekou Ohří. Původně gotický hrad patřil typem k tzv. středoevropským kastelům, tedy hradům čtvercového půdorysu s věží v každém rohu. Kromě panovníka-zakladatele na něj zavítal také král Václav II. nebo s Kadaní významně spojený Karel IV. V průběhu 16. století podstoupil hrad rozsáhlou pozdně gotickou a renesanční přestavbu. Téměř smrtelnou ránu mu pak zasadilo obléhání města švédskými vojsky během třicetileté války, kdy byl hrad vypleněn, vypálen a zpustl. K jeho obnově došlo teprve po roce 1750, kdy byl v souvislosti s vojenskými reformami císařovny Marie Terezie opraven a byla v něm zřízena kasárna. 

V dochovaných gotických sklepeních hradu můžete navštívit muzejní expozici o historii kadaňského hradu. V dalších prostorách sídlí též Městská knihovna Kadaň a domov pro seniory, ale také obřadní síň.

Vstupné: 50 Kč / děti do 6 let zdarma / rodinné 100 Kč /  snížené 30 Kč  (děti 6 – 15 let, důchodci) 

Prohlídky s průvodcem probíhají vždy v celou hodinu.

Přístupná je také výstava Přemysl Otakar II. - král, rytíř zakladatel. K vidění bude od 22. května do 28. září.


Provozní doba:

Květen, červen, září

Víkendy a svátky: 10:00 – 17:00

 

Červenec, srpen

Úterý – neděle: 10:00 – 17:00 

 

Říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben

POUZE NA PÍSEMNÉ OBJEDNÁNÍ.


Adresa:
 Tyršova, Kadaň 432 01


Věže

Radniční věž

Unikátní bílá gotická radniční věž z počátku 16. století představuje jednu z nejvýznamnějších dominant města Kadaně. Její výška dosahuje 53,75 metrů, což z ní zároveň činí nejvyšší budovu ve městě. Okázalost a jedinečnost kadaňské radniční věže je do dnešních dob důkazem toho, jak důležité, prosperující a hrdé bylo město Kadaň v době její výstavby. Radniční věž a přilehlý komplex kadaňské radnice slouží již po staletí svému původnímu účelu. V současné době je totiž stále sídlem městského úřadu a starosty města. V přízemí radniční věže se v jedinečném prostředí gotického podloubí nachází také Galerie Josefa Lieslera, pojmenovaná po významném českém malíři, grafikovi a ilustrátorovi původem z Kadaňska.

Vstupné: 50 Kč / děti do 6 let zdarma / rodinné 100 Kč /  snížené 30 Kč  (děti 6 – 15 let, důchodci) 

Prohlídky na radniční věži denně od 10 do 17 hodin v každou sudou hodinu.

Adresa: Mírové náměstí 1, Kadaň 432 01


Mikulovická brána

Mikulovická nebo také Svatá brána byla vystavěna koncem 13. století jako součást mohutného městského opevnění, které ve dvou až třech pásech obepínalo celé královské město. Při návštěvách Kadaně branou projížděli mnozí čeští panovníci. Od Svaté brány totiž pokračovala kupecká cesta směrem na krušnohorskou Přísečnici a do Saska. V dobách své největší slávy bývala brána opatřena ještě důmyslným systémem předbraní, které se skládalo ze dvou menších bran a přilehlé obranné kruhové bašty. Od roku 2016 je zpřístupněna veřejnosti v rámci prohlídek s průvodcem, konají se v ní také únikové hry.

Vstupné: 50 Kč / děti do 6 let zdarma / rodinné 100 Kč /  snížené 30 Kč  (děti 6 – 15 let, důchodci)  

Prohlídky na Mikulovické bráně denně od 10 do 17 hodin v každou lichou hodinu.

Adresa: Jana Švermy 18, Kadaň 432 01


Bašta


Bašta

Takzvaná minoritská bašta je součástí druhého parkánového hradebního pásu, který byl zbudován v průběhu 15. století. Její název je odvozen od přilehlého bývalého minoritského kláštera svatého Michaela z první poloviny 13. století, který se nachází v jejím těsném sousedství. Od roku 2013 se v jejích prostorách nachází expozice Městského muzea v Kadani s názvem Militaria. Ve stálé expozici si můžete nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet repliky zbraní a zbroje, dokonce je zde instalována i maketa bunkru, tzv. řopíku, které byly stavěny v průběhu 30. let 20. století také v okolí Kadaně. Dozvíte se zde vše, co se vztahuje k vojenským a válečným dějinám města, a to od dob raného středověku až po druhou světovou válku.

Omlouváme se, ale expozice Militaria na Minoritské baště je v roce 2022 z technických důvodů nepřístupná. Těšíme se na vás v roce 2023.

Vstupné jednotné: 30 Kč

Provozní doba

květen, červen, září
svátky a víkendy od 10 do 17 hodin

červenec, srpen
úterý - neděle od 10 do 17 hodin

Adresa: Sokolovská 553, Kadaň 432 01
Vytvořeno 9.4.2021 15:58:19 | přečteno 1158x | petr.liebscher
load