Městské muzeum v Kadani

Nynější Městské muzeum v Kadani je pracovištěm příspevkové organizace Kulturní zařízení Kadaň, která byla zřízena v roce 2008. Muzeum má ale v Kadani více než stoletou tradici. Jeho posláním je pečovat o dědictví minulosti za pomoci tvorby sbírek a jejich badatelského i osvetového využití prostrednictvím výstavní, prednáškové a publikacní cinnosti. Muzeum také provozuje pruvodcovskou službu ve vybraných památkových objektech Kadaně a přispívá k vnější reprezentaci města.