Klášter a jeho pán

výstava ve františkánském klášteře

vstupné: zdarma

trvání: 15. dubna - 30. října

Výstava "Klášter a jeho pán" u příležitosti 550. výročí založení Františkánského kláštera v Kadani.

Vernisáž proběhne 15. dubna 2023 od 15 hodin. Na vernisáž i navazující komentovanou prohlídku je vstup zdarma, výklad povede historik Mgr. Lukáš Gavenda.

Výstava přiblíží vznik kláštera ve vztahu k jeho fundátorovi Janu Hasištejnskému z Lobkowicz, který v roce 1493 podnikl pouť do Svaté země a po své smrti se dal v klášteře pohřbít. Lobkowiczův náhrobek od Ulricha Greucze z roku 1516 je jedním ze stálých lákadel pro návštěvníky kláštera. Na výstavě si však budou moci poprvé prohlédnout model jeho původní podoby, která dnes již není zcela dochována, doplněný o instalaci tzv. Lobkowiczkého erbovníku a listiny krále Vladislava II., zapůjčených pro tento účel z Lobkowiczkých sbírek. Královská listina dokládá zakladatelská práva, která Lobkowiczové roku 1481 převzali, a erbovník dokumentuje výzdobu náhrobku Jana Hasištejnského. Prostředím výstavy jsou sály se sklípkovou klenbou, které nechali v klášteře vybudovat pravděpodobně Lobkowiczové v době okolo roku 1500. 

Výstavu je možné navštívit v rámci prohlídkového okruhu Život v klášteře, jehož je součástí.


Celý víkend 15. a 16. dubna bude u příležitosti výročí vstup na prohlídky do kláštera zdarma (nevztahuje se na večerní kostýmované prohlídky).